POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez EVS Education Feliński i Wspólnicy S.J. z siedzibą w Warszawie, ul. Korkowa 137C/80, 04-549 Warszawa adres do korespondencji: skr. Pocztowa 30, ul. Młoda 19, 04-591 Warszawa.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy / wysłania zamówienia. Jeżeli klient wyrazi na to zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach firmy.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.evs.edu.pl. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać i usuwać.
 5. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie EVS Education jest regulowana osobnymi postanowieniami.
 6. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony evs.edu.pl oraz do administracji serwerem firmy EVS Education.
 7. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

©2009 EVS Education A. Księżopolski sp.j. Wszelkie prawa zastrzeone.